21 กรกฎาคม 2554

ปรับราคาเนื้อไก่ลง

กระทรวงพาณิชย์ มีมติปรับลดราคาเนื้อไก่ทุกชนิดลงกิโลกรัมละ 5 บาท เนื่องจากขณะนี้ราคาไก่มีชีวิตได้ปรับราคาลดลงมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาขายปลีกลดลงตาม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป ส่งผลให้ราคาไก่สดทั้งตัว (รวมเครื่องใน)อยู่ที่ กก.ละ 65 บาท ไก่สดทั้งตัว กก.ละ 70 บาท และเนื้อไก่ กก.ละ 80-85 บาท

ทั้งนี้แต่ละภูมิภาคจะมีการปรับราคาเนื้อไก่ลงไม่เท่ากัน อาทิ ภาคเหนือจะสูงกว่าราคาแนะนำไม่เกิน กก.ละ 2 บาท ภาคใต้สูงกว่าราคาแนะนำไม่เกิน กก.ละ 5 บาท และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สูงกว่าราคาแนะนำไม่เกิน กก.ละ 3 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น