21 กรกฎาคม 2554

ประกวด “ยุวชนประกันภัย”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภัย จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการยุวชนประกันภัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประกันภัยให้แก่เยาวชน

โดยในงานมีการการแสดงการรายรำ และเต้นย่างเต็มความสามารถ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกวดโครงการยุวชนประกันภัย ระดับจังหวัดของจังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภัย หรือ คปภ. จังหวัด ขอนแก่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น