11 กรกฎาคม 2554

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขก.l

จังหวัดขอนแก่นแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบจังหวัดขอนแก่น 150 คน ดำเนินการประชุมเพื่อลงมติความเห็นชอบต่อแนวทางควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบในจังหวัดขอนแก่น และให้คำปรึกษาแนะนำเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในการควบคุมการวางจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ อีกทั้งระดมความคิดเห็นเสนอมาตรการป้องกันผลกระทบต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ในกลุ่มประชาชนจังหวัดขอนแก่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น