07 กรกฎาคม 2554

เตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติ

นางสุพรรัตน์ แสงมาลี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นหรือ ปภ.ขอนแก่น กล่าวถึงสภาพอากาศในช่วงนี้ ว่าจากข้อมูลของสถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น เผยในช่วงนี้จังหวัดขอนแก่นมีสภาพอากาศแปรปรวนสูง จึงเตือนประชาชนในจังหวัดติดตามข้อมูลสภาพอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่นอยู่เสมอ เพื่อเตรียมรับมือกับภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น