06 กรกฎาคม 2554

เตือนผู้สูงอายุติดเชื้อโรคตา


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการตรวจสุขภาพจอตาและให้ความรู้เรื่องโรคจอตาเสื่อมกับผู้ที่มีอายุ 40 ขึ้นไป โดยฝากเตือนผู้สูงอายุต้องหมั่นคอยตรวจเช็คสุขภาพตา และควรตรวจสุขภาพตาอย่างน้อย ทุกๆ 2 ปี ทั้งนี้ผู้สูงอายุมีอายุมากกว่า 60 ปีแล้ว ยิ่งต้องตรวจปีละ 1 ครั้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น