14 กรกฎาคม 2554

ปลูกต้นราชพฤกษ์ 84,000 ต้น เฉลิมพระเกียรติฯ

จังหวัดขอนแก่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และโรงแรมโฆษะ แถลงข่าวโครงการครอบครัวไทยรวมใจปลูกต้นไม้ ราชพฤกษ์ 84,000 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาศ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และเพื่อปลูกจิตใต้สำนึกให้แต่ละครอบครัวรักการปลูกต้นไม้

ทั้งนี้สำหรับการดำเนินการนั้น จะแบ่งการปลูกไปตามเส้นทางท่องเที่ยว อาทิ เส้นเมืองขอนแก่น ยาวไปถึงเส้นพระธาตุขามแก่น หมู่บ้านงูจงอาง - เขื่อนอุบลรัตน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น