28 กรกฎาคม 2554

เตรียมจัดงานมหามงคลเฉลิมพรรษา

ส่วนราชการจังหวัดขอนแก่นประชุมเตรียมพร้อม จัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ ซึ่งมีวาระการประชุมที่สำคัญคือ การจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ ซึ่งที่ประชุมมีการแสดงความคิดเห็นถึงรายละเอียดการจัดงาน โดยมีการทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า และเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป ตลอดจนส่วนราชการ พร้อมใจกันประดับธงชาติและธงพระนามาภิไธยสก.ทุกบ้านเรือน และสถานที่ราชการ และประดับประทีปโคมไฟบริเวณอาคาร และบริเวณถนนในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น รวมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนและข้าราชการ ร่วมลด ละ เลิก อบายมุข การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น