27 กรกฎาคม 2554

ชี้ขึ้น 300 บาท เสี่ยง ศก.แย่

นายสุรพล ทวีแสงสกุลไทย อดีตประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงนโยบายของพรรคเพื่อไทย ที่สนับสนุนให้เพิ่มค่าแรงงานต่อวันเป็น 300 บาท ว่า จะส่งผลให้เกิดผลดีและเสียต่อภาพรวมเศรษฐกิจ จังหวัด ซึ่งผลดี ส่งผลให้แรงงานไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีเงินจุนเจือครอบครัวมากขึ้น ส่วนผลเสีย ราคาสินค้า อาหารจะขึ้นแน่นอน เนื่องจากแต่ละสถานประกอบการต้องขึ้นค่าจ้างแรงงาน ส่งผลให้ราคาสินค้าต้องปรับขึ้น มิฉะนั้นสถานประกอบการจะอยู่ไม่ได้ ซึ่งต้องดูกันต่อไปว่ารัฐบาลชุดใหม่จะมีนโยบายไปในทิศทางใด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น