27 กรกฎาคม 2554

เปลี่ยนระบบประกันสังคมภาคเอกชน

นายอนุรักษ์ ไทยทอง ประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงกรณีการแก้ไขพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนฉบับล่าสุด ที่มีการกำหนดให้ลูกจ้างโรงเรียนเอกชนสามารถกลับเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้นั้น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 10 มิถุนายน 2554 ซึ่งขณะนี้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น กำลังเร่งดำเนินการสร้างความเข้าใจถึง สาระสำคัญของพ.ร.บ และการคุ้มครอง แก่นายจ้างและลูกจ้างในสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดขอนแก่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น