27 กรกฎาคม 2554

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี –ไทย

นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติภารกิจแทนนายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะต้อนรับ นายปาร์ควันซุง เอกราชทูตประเทศเกาหลี ที่ห้องรับรองพาณิชย์ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

ในโอกาสที่เอกราชทูตประเทศเกาหลี เดินทางมาเยือนจังหวัดขอนแก่น ทั้งนายธนวัฒน์ และนายปาร์ควันซุง ได้คุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงการบริหารบ้านเมือง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น