08 กรกฎาคม 2554

พิธีรับมอบหมวกพยาบาล

วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  จัดพิธีมอบหมวกพยาบาลและเข็มชั้นปีให้แก่นักศึกษา  ปีที่2 คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2554  81 คน   ที่เริ่มฝึกงานกับโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น   ในช่วงเทอมแรกของปีการศึกษา2554  เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถต่อไป     ซึ่งในปัจจุบันคณะพยาบาลศาสตร์มีนักศึกษาทั้งหมด 203 คน  และได้จัดเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการพยาบาล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น