13 กรกฎาคม 2554

สำรวจบ่อก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม


จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ โครงการแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม ครั้งที่ 12 เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ ซึ่งที่ประชุมรายงานความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งการผลิตและจำหน่ายก๊าซ มีกำลังการผลิตเฉลี่ย ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2554 ก๊าซธรรมชาติ 97.8 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ก๊าซธรรมชาติเหลว 449 บาเรลล์ต่อวัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น