12 กรกฎาคม 2554

ประชุมนานาชาติสู่ประชาคมอาเซียน

สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง จัดประชุมนานาชาติ เพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การรวมเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยมีตัวแทนจากกลุ่มประเทศต่างๆ ในอาเซียน อาทิ อินโดเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ กัมพูชา จีน พม่า เวียดนาม ลาว ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ เยอรมนี และไทย เข้าร่วมประชุม เพื่อจัดฝึกอบรม ให้แก่บุคลากรภาครัฐและเอกชนของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ดำเนินการวิจัยในประเด็นทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศสมาชิก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น