28 กรกฎาคม 2554

เปิดสาขาคอมเพล็กซ์ มข.

ที่ชั้น 2 อาคารศูนย์อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ เข้าเยี่ยมชม สำนักงานธนาคารออมสินสาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เพิ่งเปิดทำการใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นให้บริการทางการเงินแก่นักศึกษา บุคลากร ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประชาชนทั่วไป

ซึ่งธนาคารออมสินได้ขยายสาขามาอย่างต่อเนื่องในจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการสร้างนิสัยการออมที่ดีให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัด โดยสาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือเป็นสาขาที่ 770 ในประเทศไทย ที่เปิดให้บริการทางการเงินอย่างเต็มรูปแบบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น