21 กรกฎาคม 2554

มอบทุนช่วยผู้ติดเชื้อ HIV

นางระเบียบรัตน์ พงษ์พาณิชย์ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น และประธานคณะทำงานศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานมอบทุนการศึกษา ให้แก่สมาชิกและบุตรของศูนย์เฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 7,823 ทุน รวมเป็นเงิน 35,284,800 บาท ที่หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อสร้างเครือข่ายการช่วยเหลือทางสังคมแก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ติดเชื้อ HIV และสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายของผู้ติดเชื้ออย่างครบวงจร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น