06 กรกฎาคม 2554

ปัญหาสามแยกอันตราย


คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จากเทศบาลนครขอนแก่นและกรมทางหลวงชนบทขอนแก่น ระดมความคิดเห็นการจัดระบบจราจรบริเวณแยกถนนศรีจันทร์ตัดกับถนนกัลปพฤกษ์ (แยกศรีจันทร์) ที่พื้นที่ว่างของสำนักงานสถานีทดลองพันธุ์ข้าวขอนแก่น

โดยบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างตรึงเครียดและเข้มข้นผ่านการนำเสนอ เส้นทาง 3 ทางเลือกที่จะแก้ไข ทั้งนี้ปัญหานี้ยังไม่สามารถหาข้อสรุปโดยฉับพลันได้ จำเป็นต้องรอการเปิดเวทีใหม่อีกครั้งในวันที่ 19 กรกฎาคมนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น