20 กรกฎาคม 2554

สปป.ลาวดูงานจังหวัดขอนแก่น

ที่ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับการมาเยือนของ สำนักงานองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น หรือไจก้า นำคณะเจ้าหน้าที่จากแผนกงานอุตสาหกรรมและการค้าประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงาน ผลิตภัณฑ์ โอท๊อป จังหวัดขอนแก่น และการออกแบบผลิตบรรจุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ แพ็คกิ้ง ห่อบรรจุผลิตภัณฑ์ โอท๊อป เพื่อต่อยอดสู่ตลาดที่ยั่งยืนอย่างครบวงจร การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ภายในประเทศ สปป. ลาว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น