08 กรกฎาคม 2554

แนวทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

นายสุรชัย ขันอาสา อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายการดำเนินการพัฒนาชุมชนในจังหวัดขอนแก่น แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในจังหวัดกว่า 160 คน  โดยเน้นย้ำความประสบผลสำเร็จในการพัฒนาชุมชน  ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องสร้างความสุขและความพอเพียงให้เกิดขึ้นกับตัวเองและขยายต่อไปยังคนในชุมชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น