26 กรกฎาคม 2554

ปรองดองชาติหลังเลือกตั้ง

ผู้สื่อข่าวโฮมทีวีลงพื้นที่ที่วัดโพธิ์บ้านโนนทัน จังหวัดขอนแก่น สอบถามความคิดเห็นของพระมหารังสรรค์ ธมฺมรโส รองเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ ถึงกรณีการแก้ปัญหาความปรองดองในบ้านเมืองหลังการเลือกตั้ง ตามวิถีชาวพุทธ ซึ่งพระมหารังสรรค์ ธมฺมรโส กล่าวว่า วิธีที่ดีที่สุดของการปรองดอง คือ ชาวไทยทุกคนต้องลบอคติจากใจ และให้โอกาสรัฐบาลชุดใหม่ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

อีกทั้งพระมหารังสรรค์ได้กล่าวเพิ่มเติม ถึงบทบาทของนักการเมืองที่ดีในการบริหารบ้านเมืองว่า นักการเมืองทุกพรรคควรปรองดอง และหันหน้ามาคุยกัน ทำงานร่วมกัน เพื่อให้งานพัฒนาต่างๆในประเทศเดินหน้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น