08 กรกฎาคม 2554

นักเรียนอีสานมีค่าเฉลี่ยไอคิวต่ำสุด

 กรมสุขภาพจิต โดยดำเนินการสำรวจเด็ก"IQ นักเรียนไทยทั่วประเทศ" โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างนักเรียน แต่ละจังหวัด 787 โรงเรียนทั่วประเทศ ด้วยวิธีการสำรวจตามมาตรฐานสากล  พบว่า นักเรียนในกรุงเทพมีค่าเฉลี่ยไอคิวสูงสุด 104.5  รองลงมาเป็นภาคกลาง 101.29 ภาคเหนือ 100.11 ภาคใต้ 96.85 และภาคอีสานต่ำที่สุด 95.99  และพบว่า เด็กผู้หญิงมี  ไอคิวมากกว่าเด็กชาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น