21 กรกฎาคม 2554

ต้านยาเสพติดระบาดในชุมชน

ที่ห้องเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น กำนันและผู้ใหญ่บ้านจังหวัดขอนแก่น ร่วมระดมความคิดเห็นถึงกรณีการระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและตามชุมชน สอดรับตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่ตั้งเป้าว่า จะต้องลดการเสพและการจำหน่ายยาเสพติดให้หมดสิ้นภายในปีนี้ โดยมีการดำเนินการ 2 อย่างที่สำคัญคือ 1. การเปิดบัญชีกองทุนต้านยาเสพติดหมู่บ้าน ซึ่งเป็นเงินกองทุนที่คณะกรรมการจะใช้จ่ายในการดำเนินการปราบยาเสพติด ซึ่งเป็นคนละกองทุนกับกองทุนหมู่บ้าน และ2. ให้กำนันและผู้ใหญ่บ้าน นำวาระการปราบปรามยาเสพติด เป็นประเด็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงาน ในการประชุมทุกครั้ง โดยการประชุมเป็นไปอย่างเข้มข้น เนื่องจากตัวแทนชุมชน ยกปัญหาที่ระบาดในชุมชนของตนพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น