11 กรกฎาคม 2554

ป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมาก

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการเฝ้าระวังการดูแลตนเองในการป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมาก สำหรับประชาชนภาคอีสาน เพื่อป้องกันการเกิดโรคและลดจำนวนผู้ป่วยในการเกิดโรค โดยคณะภาควิชาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ซึ่งอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากในจังหวัดขอนแก่น พบ 3.2 คนต่อประชาชนกรแสนคน และเป็นสาเหตุทำให้ผู้ชายไทยเสียชีวิตเป็นอันดับที่ 10 ส่วนใหญ่พบในชายที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น