26 กรกฎาคม 2554

ฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอภินันท์ โปษยานนท์ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ความคืบหน้าแนวคิดจัดตั้งพิพิธภัณฑ์หมอลำในจังหวัดภาคอีสานพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ ล่าสุดเดินทางจังหวัดขอนแก่นเพื่อดูการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์หมอลำ คุ้มวัฒนธรรมภูมิญาลัยอีสาน ซึ่งเป็นผลงานของโรงเรียนนครขอนแก่น

ในคุ้มวัฒนธรรมภูมิญาลัยอีสาน จะโชว์ผลงานของศิลปินพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงด้านต่างๆ มาถ่ายทอดผลงานให้รุ่นลูกหลานได้รับทราบ ซึ่งสร้างความน่าสนใจและสอดคล้องกับนโยบายของ สวธ. ฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นทั่วประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น