07 กรกฎาคม 2554

นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลชุดใหม่

หลังจากที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมไทย ถึงทิศทางการบริหารประเทศต่อนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่เคยประกาศเมื่อครั้งก่อนการเลือกตั้ง ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 นางยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ว่าที่นายกรัฐมนตรีหญิง เผย 6 นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการโดยทันที คือ 1. ยกเว้นการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมัน โดยราคาน้ำเบนซิน 95 จะยกเลิกการเก็บเงินอุดหนุนเข้ากองทุนน้ำมันลง 7.50 บาทต่อลิตร เบนซิน 91 ลดลง 6.70 บาท และดีเซลลด 2.20 บาท 2. จัดทำระบบประกันสุขภาพใหม่ ในเรื่อง 30 บาทรักษาทุกโรค 3. แก้ไขปัญหาของแพง 4. แก้ไขปัญหายาเสพติด 5. เร่งฟื้นความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 6. เริ่มดำเนินการตามแผนปรองดองของ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติ

นอกจากนี้พรรคเพื่อไทย ได้เผยภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาล 7 เรื่อง ที่ต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาภายในประเทศอย่างเร่งด่วน คือ 1. การสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ 2. เตรียมจัดงานเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 3. พลิกฟื้นเศรษฐกิจด้วยการลดค่าครองชีพและเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน พร้อมกับลงทุนภาครัฐให้เศรษฐกิจฟื้นตัวเร็วขึ้น 4. เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ทั้งประเทศเพื่อนบ้านทั้งเวทีทวิภาคีและพหุภาคี 5. เร่งพัฒนาขวัญและกำลังใจข้าราชการ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 6. เร่งแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น และ 7. เตรียมการผลักดันทุกนโยบายที่พรรคเพื่อไทยได้ประกาศไว้กับประชาชนก่อนการเลือกตั้ง

สำหรับนโยบายของพรรคเพื่อไทย ที่ภาคเอกชนและภาคแรงงานในประเทศ ให้ความสนใจกันมาก คือ การปรับฐานเงินเดือน ซึ่งกรณีนี้พรรคเพื่อไทย ได้เผยรายละเอียดการดำเนินการ โดยรัฐบาลใหม่จะเริ่มการปรับฐานเงินเดือนข้าราชการและรัฐ วิสาหกิจ ให้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 15,000 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีนี้ ส่วนค่าจ้างขั้นต่ำจะเริ่มดำเนินการทันที หลังจากทางรัฐบาลได้หารือและทำความเข้าใจกับภาคเอกชน รวมถึงจะหานโยบายสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีกำลังในการขึ้นค่าจ้าง อาทิเช่น การลดภาษีนิติบุคคล และการหาตลาดสินค้าส่งออก ซึ่งคาดว่าจะเริ่มปรับค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาทได้ไม่เกินเดือนมกราคม 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น