26 กุมภาพันธ์ 2553

งาน สคบ.สัญจร จ.ขอนแก่น

โฮมทีวี- สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. ร่วมกับ  คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดขอนแก่น  จัดโครงการ สคบ.สัญจรผลักดัน  ผู้บริโภคในจังหวัด  ทำงานอย่างเป็นรูปธรรมและขยายขอบเขตการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค

 

วันนี้ (26 ก.พ.53) ที่โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น   สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือสคบ. ร่วมกับ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดขอนแก่น  จัดโครงการ สคบ.สัญจร เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรมและขยายขอบเขตการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค และได้รับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคที่พึงมีตามกฎหมายอย่างแท้จริง 

 

ภายในงานให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน หัวข้อ  "แนวทางปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคและการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ  ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น  ทั้งมีการจัดตั้งอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค  ในการทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจในส่วนภูมิภาคได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองผู้บริโภคและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  อีกทั้งภายในงานยังมีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย   นอกจากนั้นในงานมีนิเทการดำเนินงานที่มีผลในทางปฏิบัติให้กับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดขอนแก่น และส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจมีมาตราฐานในการดำเนินธุรกิจตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย

 

ปิยนุช   ขามคำ  ข่าวโฮมทีวี รายงานHotmail: อีเมลที่เชื่อถือได้ซึ่งมาพร้อมกับการป้องกันอีเมลขยะที่มีประสิทธิภาพของ Microsoft ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้

ขอนแก่นต่อต้านความรุ่นแรงต่อเด็กและสตรี

โฮมทีวี- โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกับศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น   ร่วมกันหาทางแก้ไขปัญาการละเมิดสิทธิต่อเด็กและสตรี ที่มีแนวโน้วมากขึ้น

 

ที่ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น  โรงพยาบาลขอนแก่น และศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพรัตนาภา ประชุมเพื่อหาแนวทางยุติความรุนแรงที่สังคมกระทำต่อเด็กและสตรี  อีกทั้งมอบดอกไม้เชิญชูเกียรติให้กับอาสาสมัครป้องกันสิทธิสตรีและเด็กที่ทำงานเพื่อสังคมอีกด้วย

ตัวแทนอาสาสมัคร  บอกกับผู้สื่อข่าวว่า ปัจจุบัน 1 ใน 3 ของเด็กและสตรี ถูกทำทารุณกรรม โดยการทุบตี ล่อลวงหรือล่วงละเมิด ซึ่งเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงยิ่งไปกว่านี้ เหยื่อผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่ มักไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ทั้งนี้เนื่องจากหวาดกลัวการถูกซ้ำเติม และเกรงสังคมจะตราหน้าให้อับอาย

 

ทั้งนี้การประชุมครั้งนี้เพื่อแสดงจุดยืนในการสนับสนุน ให้มีการยุติการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี พร้อมทั้งการฉายวีดีทัศน์แสดงถึงความรุนแรงต่อเด็กลและสตรี ภาพที่คนส่วนใหญ่จะนึกถึงคือเหตุการณ์การทำร้ายร่างกาย หรือการข่มขืน แต่ความจริงแล้ว ปัญหาความรุนแรงไม่ได้มีเฉพาะการทำร้ายร่างกายเท่านั้น อีกทั้งยังพบว่ามีรูปแบบการใช้ความรุนแรงอีกหลายรูปแบบ เช่น การใช้ความรุนแรงต่อจิตใจ อารมณ์  การทำความรุนแรงทางวาจา  ความรุนแรงในที่ทำงาน   รวมไปถึงการบังคับ กักขัง หน่วงเหนี่ยว อิสระภาพ

 

ปิยนุช ขามคำ  ข่าวโฮมทีวี รายงานอีเมลของคุณและบริการอื่นๆ ที่พร้อมใช้งาน รับ Windows Live Hotmail ฟรี ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้

กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครขอนแก่น

โฮมทีวี-เทศบาลนครขอนแก่นจัดการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลนครขอนแก่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553 ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์  สังคม สติปัญญา 

 

ที่สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น    เทศบาลนครขอนแก่นจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลนครขอนแก่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553  ขึ้นโดยมีความร่วมมือกันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 7 ศูนย์ ประกอบด้วยศูนย์เด็กเล็กโนนทัน  ศูนย์เด็กเล็กวัดศรีสว่าง  ศูนย์เด็กเล็กการเคหะ  ศูนย์เด็กเล็กหนองแวง  ศูนย์เด็กเล็กหนองวัด  ศูนย์เด็กเล็กสามเหลี่ยม  และศูนย์เด็กเล็กเทพารักษ์ 

 

ทั้งนี้เพื่อให้เด็กเล็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ออกกำลังกายฝึกทักษาทางกีฬา มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์  เกิดความรัก ความสามัคคีระหว่างเพื่อนเด็กเล็กด้วยกัน  และยังเป็นการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์  สังคม สติปัญญา  อีกทั้งมีการแข่งชักเย่อประเภททีม และประเภทเดี่ยว  การขี่แข่งม้าก้านกล้วยแบบโบราณ  และกีฬาพื้นบ้านอีกหลายประเภท  โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน สร้างสีสันและรอยยิ้มให้กับผู้ที่ร่วมงานท่ามกลางผู้ปกครองที่นำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก. 

 

ปิยนุช ขามคำ / ปรัชญา  เทพสกุล ข่าวโฮมทีวี รายงานHotmail: อีเมลที่เชื่อถือได้ซึ่งมาพร้อมกับการป้องกันอีเมลขยะที่มีประสิทธิภาพ ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน ๖๐ รูป จากสำนักปฏิบัติธรรมสีสปาวัน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ในวันพุธที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ศูนย์อาหารและบริการ ๑ ตามโครงการปฏิบัติธรรมและอยู่ปริวาสกรรม ระหว่างวันที่ ๑ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักวัฒนธรรม มข. หรือ สำนักปฏิบัติธรรมสีสปาวัน  อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่นHotmail: อีเมลที่เชื่อถือได้ซึ่งมาพร้อมกับการป้องกันอีเมลขยะที่มีประสิทธิภาพ ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปร่วมชมนิทรรศการผลงานออกแบบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5     ลานแสดงผลงาน ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น  ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อเผยแพร่ผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิทยานิพนธ์ (Thesis) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ซึ่งเป็นชั้นปีสุดท้าย และประชาสัมพันธ์หลักสูตรและคณะสู่สาธารณะและผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์Hotmail: อีเมลที่เชื่อถือได้ซึ่งมาพร้อมกับการป้องกันอีเมลขยะที่มีประสิทธิภาพ ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญ นักศึกษาทุกชั้นปี  เข้าร่วมโครงการ"ฝึกอบรมนักศึกษาอาสาสมัครสืบสวนพิเศษ  รุ่นที่ 5   อุทยานแห่งชาติน้ำพอง  วันที่ 26 – 28 มีนาคม 2553  เรียนรู้  การแก้ไขปัญหาสังคม   เทคนิคการสืบสวนสอบสวน  กฎหมายเบื้องต้น ศิลปะการต่อสู้ด้วยมือเปล่าและใช้อาวุธประกอบการจับกุมด้วยมือเปล่า  กระโดดหอสูง 34 ฟุต  การยิงปืนด้วยกระสุนจริง"  สมัครได้ที่งานรักษาความปลอดภัย มข.  และที่ สถานีตำรวจภูธรย่อย มข.  ตั้งแต่บัดนี้ – 23 มีนาคม 2553  ( รับจำนวนจำกัด )  โทรศัพท์.08- 6859 – 3629 , 0 - 4320 - 2191อีเมลของคุณและบริการอื่นๆ ที่พร้อมใช้งาน รับ Windows Live Hotmail ฟรี ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้

อุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น ติดตามผลมลพิษของสถานประกอบการ

โฮมทีวี-อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นติดตามผลการดำเนินงานโครงการป้องกันผลกระทบด้านมลพิษของสถานประกอบการ ในจังหวัดขอนแก่น

 

นายอรรณพ กลิ่นทอง  อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น  เปิดเผยว่า สำนักงานฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ในการถ่ายโอนภารกิจและกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ตรวจราชการตาม พรบ.โรงงาน  ให้แก่เทศบาล , องค์การบริหาร,และองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน 3 ภารกิจ ได้แก่  ภารกิจการกำกับดูแลโรงงาน  จำพวกที่ 1 ,  ภารกิจการรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน จำนวนพวกที่ 2  และภารกิจการตรวจสอบกรณีโรงงานก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ   จังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการให้ความรู้และความเข้าใจตัวแทนองค์การปกครองท้องถิ่น

 

ทั้งนี้  ที่ผ่านมา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น  และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10

ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนมาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ตามโครงการป้องกันผลกระทบด้านมลพิษของสถานประกอบการอุตสาหกรรม   ซึ่งมีเนื้อหาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานแก้ไขปัญหาสถานประกอบการตามกฎหมาย

 

ปิยนุช  ขามคำ / ปรัชญา  เทพสกุล ข่าวโฮมทีวี รายงานHotmail: บริการอีเมลฟรี ที่เชื่อถือได้ และสมบูรณ์พร้อม รับทันที

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 เตรียมจัดงาน “ คุณภาพน้ำ –คุณภาพชีวิต”

โฮมทีวี-   สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4  เตรียมจัดงาน " คุณภาพน้ำ คุณภาพชีวิต" เนื่องในวันสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก ประจำปีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

เมื่อเร็วๆนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียมงาน  "คุณภาพน้ำคุณภาพชีวิต"  เนื่องในวันสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก  ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ห้องประชุมชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

นายนิมิต  งามยิ่งไพศาล  กรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กล่าวว่า ในอดีตน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งปริมาณและคุณภาพ  แต่ปัจจุบันมนุษย์กำลังเผชิญกับวิกฤตด้านน้ำ  โดยมีสาเหตุจาก  การเพิ่มขึ้นของประชากร  กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการแย่งชิงระหว่างผู้ใช้น้ำ   การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างขาดสมดุล ก่อให้เกิดปัญหาและส่งผลกระทบตามมาอีกมากมาย นอกจากนี้ทุกๆปี  ปริมาณน้ำที่ผ่านการใช้ในกิจกรรมการผลิตต่างๆ ได้ถูกปล่อยคืนสู่ระบบนิเวศในปริมาณที่สูง  โดยไม่ผ่านการบำบัด  โดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนา  ร้อยละ 80   ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการรณรงค์ให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของน้ำ

 

งาน " คุณภาพน้ำ คุณภาพชีวิต" เนื่องในวันสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2553 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน  ภายในงานมีการเสวนาแนวทางการบริหารจัดการน้ำภาคอีสาน " ทรัพยากรน้ำ  ทางเลือก ทางรอดของคนอีสาน"

 

ปิยนุช  ขามคำ / เกื้อกูล  แก้วมาตย์ ข่าวโฮมทีวี-รายงานHotmail: อีเมลฟรีประสิทธิภาพสูงที่มีการรักษาความปลอดภัยโดย Microsoft รับทันที

สคบ.สัญจร จ.ขอนแก่น

โฮมทีวี-สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแถลงข่าว โครงการ สคบ.สัญจร  จังหวัดขอนแก่น ป้องกันผู้ประกอบการ ละเมิดการสินค้าออกจำหน่าย  และช่วยขยายความเข้าใจให้กับผู้บริโภคดูแลตัวเองง่ายขึ้น

 

นายพยัต  ชาญประเสริฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  พร้อมตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ.แถลงข่าว โครงการ สคบ.สัญจร จังหวัดขอนแก่น  โครงการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนรับรู้ถึงการขยายขอบเขตการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคได้รับทราบถึงการคุ้มครองสิทธิที่พึงมีตามกฎหมายอย่างแท้จริง  รวมทั้งจะทำให้ประชาชนผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจในส่วนภูมิภาคได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองผู้บริโภค และมีความรับผิดชอบต่อสังคมยิ่งขึ้น

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า  ที่ผ่านมาปัญหาการฟ้องร้องและขอความเป็นธรรมจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขอนแก่น มีมากถึง 120 เรื่องส่วนใหญ่เป็นเรื่อง สัญญาเช่าซื้อรถยนต์และบ้านจัดสรร   โครงการ สคบ.สัญจรจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องจังหวัดขอนแก่นรับทราบถึงสิทธิการบริโภคของตนเองมากขึ้น  

 

โครงการ สคบ.สัญจร จังหวัดขอนแก่น  มีขึ้นในระหว่างวันที่ 25 -26 กุมภาพันธ์   ที่โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น  ภายในงาน  มีกิจกรรมออกตรวจแนะนำผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้ประกอบธุรกิจในด้านการจัดทำฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก ,การจัดสัญญาธุรกิจที่ควบคุมสัญญา ,การโฆษณาสินค้าหรือบริการ 

 

นอกจากนี้  ยังมีคณะทำงานของ สคบ.  ออกไปสุ่มตรวจผู้ประกอบธุรกิจใน จ.ขอนแก่น  อาทิ  ร้านจำหน่ายทองรูปพรรณ ,ร้านจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว ,ร้ายขายยาและร้านจำหน่ายที่นอน,ร้านจำหน่ายสังฆทานและไทยธรรม,โครงการบ้านจัดสรร ,สถาบันการเงิน  เป็นต้น

 

ปิยนุช  ขามคำ ปรัชญา  เทพสกุล ข่าวโฮมทีวี รายงานHotmail: อีเมลที่เชื่อถือได้ซึ่งมาพร้อมกับการป้องกันอีเมลขยะที่มีประสิทธิภาพ ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้

จ.ขอนแก่น กำชับสถานศึกษาเข้มงวดเพื่อป้องกันปัญหาเด็กและเยาวชน

โฮมทีวี-จังหวัดขอนแก่น กำชับโรงเรียน ควบคุมดูแลลูกศิษย์ของตัวเอง เพื่อป้องกันและลดปัญหาการก่อเหตุอาชญกรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

 

นายอนุกูล  ตังคณานุกูลชัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เปิดเผยว่า  ปัจจุบัน พบนักเรียนนักศึกษา ก่อเหตุทะเลาะวิวาท เล่นพนันบอล เล่นเกม หนีเรียนไปเที่ยวเตร่ตามสถานที่ต่างๆ และขายบริการทางเพศมากขึ้น  ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบกันเป็นลูกโซ่  สำหรับปัญหาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเด็กและเยาวชนหนักใจที่สุด  คือ  ปัญหาการทะเลาะวิวาท  ซึ่งในเหตุทะเลาะวิวาททุกครั้งก็จะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ที่ผ่านมา จังหวัดขอนแก่นได้ประสานงานไปยังตำรวจท้องที่ ให้ช่วยสอดส่องดูแลว่าจุดใดบ้างที่มีเหตุทะเลาะวิวาทบ่อย พร้อมกำชับโรงเรียนที่มีปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาท ให้ครูควบคุมดูแลลูกศิษย์ของตัวเอง  

นอกจากนี้ยังพบว่า  ในจังหวัดขอนแก่นมีเยาวชนเล่นการพนันฟุตบอลจำนวนมาก  โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลยูโร ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก เด็กที่เล่นพนันบอลส่วนใหญ่จะอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะดีหรือปานกลาง เพราะฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองควรควบคุมการเงินของลูก ให้เงินเหมาะสมกับค่าใช้จ่ายและอย่าให้ถือบัตรเครดิต ขณะเดียวกันสถานศึกษาควรดูแลเอาใจใส่นักเรียนมากขึ้น

 

ปิยนุช  ขามคำ / ปรัชญา  เทพสกุล   ข่าวโฮมทีวี รายงานHotmail: อีเมลฟรีประสิทธิภาพสูงที่มีการรักษาความปลอดภัยโดย Microsoft รับทันที

ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดขอนแก่นขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือเหยื่อผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเฮติบริจาคเงินที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์ 043-331358 , 043-237283 หรือบริจาคผ่านบัญชีธนาคารออมสินสาขาศูนย์ราชการ ชื่อบัญชี รวมน้ำใจชาวไทยช่วยผู้ประสบภัยเฮติจังหวัดขอนแก่น เลขที่บัญชี 020-0-0957953-1 สามารถบริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2553Hotmail: อีเมลฟรีประสิทธิภาพสูงที่มีการรักษาความปลอดภัยโดย Microsoft รับทันที

ขอนแก่นประกาศพื้นที่ภัยแล้งแล้ว 12 อำเภอ

โฮมทีวี-จังหวัดขอนแก่นประกาศพื้นที่ภัยแล้งแล้ว 12 อำเภอ มีชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 4 แสนคน

 

นายปราโมทย์  สัจจรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า  จังหวัดขอนแก่นประสบภัยแล้งมาตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เนื่องจากมีปริมาณฝนตกน้อย ประกอบกับแหล่งน้ำเก็บกักไม่เพียงพอต่อความต้องการ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร

 

ทางจังหวัดมีการส่งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจและรับรายงานในพื้นที่ ทั้ง26 อำเภอ พบว่า  ขณะนี้จังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่ประสบภัยแล้งจำนวน 12 อำเภอ 93 ตำบล 952 หมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ 40 .84 ของหมู่บ้านทั้งหมด   สำหรับอำเภอที่ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ภัยแล้งแล้วมีอำเภอ เปือยน้อย สีชมพู โนนศิลา เวียงเก่า เมืองขอนแก่น พล บ้านฝาง ชนบท น้ำพอง ภูเวียง มัญจาคีรี และอำเภอพระยืน มีราษฎรได้รับความเดือดร้อน 115,082 ครัวเรือน จำนวน 448,968 คน

 

ขณะนี้ได้สั่งการให้อำเภอที่ประสบปัญหาได้ใช้เงินทดรองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอำเภอละ 1 ล้านบาทและให้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าให้ความช่วยเหลือด้วย และการช่วยเหลือขณะนี้ได้มีการแจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภคให้กับราษฎรแล้วจำนวน 143 เที่ยวรถ นอกจากนี้ยังขอการสนับสนุนไปยังกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อใช้จ่ายเงินทดรองราชการจำนวน  3,807,968 บาท โดยใช้เป็นงบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมแซมบ่อบาดาล ทำทำนบกระสอบทรายกั้นน้ำ ซ่อมระบบประปา เป่าล้างบ่อบาดาล เพื่อให้มีน้ำพอใช้อุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตรและน้ำไว้ให้สัตว์เลี้ยงกินในช่วงหน้าแล้งปีนี้

 

ทีมข่าวโฮมทีวี  รายงานHotmail: บริการอีเมลฟรี ที่เชื่อถือได้ และสมบูรณ์พร้อม รับทันที

ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมจะเปิดสอนชั้น ม.4

โฮมทีวี-เทศบาลนครขอนแก่นอนุมัติให้โรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยมรับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.3 เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ในปีการศึกษา 2553 นี้

 

นายอัคนีย์  อุ่นแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น เปิดเผยว่า ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาต้อนต้น หรือ ม.3  บริการประชาชนในเขตชุมชนสามเหลี่ยม  ซึ่งในปีการศึกษา 2553  นี้ เทศบาลนครขอนแก่น ได้อนุมัติให้โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ห้อง  เพื่อให้โอกาสแก่นักเรียนในชุมชนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนใกล้บ้าน เพื่อการช่วยเหลือผู้ปกครองประหยัดค่าใช้จ่าย 

 

ก่อนหน้านี้  ทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นได้นำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่น และได้รับความเห็นชอบทางสภา  ทำให้ในปีนี้นักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.3 จากโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ได้

 

ปิยนุช  ขามคำ / ปรัชญา  เทพสกุล  ข่าวโฮมทีวี รายงานHotmail: อีเมลที่เชื่อถือได้ซึ่งมาพร้อมกับการป้องกันอีเมลขยะที่มีประสิทธิภาพของ Microsoft ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้

อบต.ศิลา เป็นเจ้าภาพกีฬากระชับสัมพันธ์ อปท.ครั้งที่ 5

โฮมทีวี-จังหวัดขอนแก่น  จัดการแข่งขันกีฬา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ การแข่งขันกีฬา อปท.ครั้งที่ 5 ประจำปี 2553 สร้างความสัมพันธ์และสืบสานประเพณีกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น

 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ที่สนามกีฬากลาง จ.ขอนแก่น  นายธนวัฒน์  พลอยโสภณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ประธานเปิดการแข่งขันกีฬา อปท.ครั้งที่ 5 ประจำปี 2553 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ และความสามัคคีระหว่างบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่งเสริมให้บุคคลากรสนใจการเล่นกีฬาเป็นการออกกำลังกายไม่มั่วสุมยาเสพติด และเพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีแก่บุคลากรโดยมีขบวนแห่ของตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่นที่ประดับตกแต่งสวยงาม แปลกตา หลายขบวนวิ่งเข้าสู่สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่นเพื่อร่วมในพิธี

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น บอกว่า กีฬา อปท.สัมพันธ์ เริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2549  เพื่อสืบสานประเพณีกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น โดยปีนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเป็นเจ้าภาพ  กีฬาที่ใช้ในแข่งขันประกอบด้วย  ฟุตบอล  ฟุตซอล วอลเลย์บอล  แชร์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง และกีฬาพื้นบ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมการแข่งขันรวม18 แห่ง

 

ปิยนุช  ขามคำ / ปรัชญา  เทพสกุล  ข่าวโฮมทีวี รายงาน

 

 


Hotmail: อีเมลฟรีประสิทธิภาพสูงที่มีการรักษาความปลอดภัยโดย Microsoft รับทันที

24 กุมภาพันธ์ 2553

อุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น ติดตามผลมลพิษของสถานประกอบการ

โฮมทีวี-อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นติดตามผลการดำเนินงานโครงการป้องกันผลกระทบด้านมลพิษของสถานประกอบการ ในจังหวัดขอนแก่น

 

นายอรรณพ กลิ่นทอง  อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น  เปิดเผยว่า สำนักงานฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ในการถ่ายโอนภารกิจและกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ตรวจราชการตาม พรบ.โรงงาน  ให้แก่เทศบาล ,และองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้แก่  ภารกิจการกำกับดูแลโรงงาน  ,  ภารกิจการรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน และภารกิจการตรวจสอบกรณีโรงงานก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ   จังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการให้ความรู้และความเข้าใจตัวแทนองค์การปกครองท้องถิ่น

 

ทั้งนี้  ที่ผ่านมา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น  และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนมาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ตามโครงการป้องกันผลกระทบด้านมลพิษของสถานประกอบการอุตสาหกรรม   ซึ่งมีเนื้อหาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานแก้ไขปัญหาสถานประกอบการตามกฎหมาย

 

ปิยนุช  ขามคำ,ปรัชญา  เทพสกุล / ข่าวโฮมทีวี รายงาน

 Hotmail: อีเมลที่เชื่อถือได้ซึ่งมาพร้อมกับการป้องกันอีเมลขยะที่มีประสิทธิภาพ ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้

เตรียมงานวิกฤตน้ำภาคอีสาน

โฮมทีวี-สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4  เตรียมจัดงาน " คุณภาพน้ำ คุณภาพชีวิต" เนื่องในวันสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก ประจำปีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียมงาน  "คุณภาพน้ำคุณภาพชีวิต"  เนื่องในวันสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก  ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   นายนิมิต  งามยิ่งไพศาล  กรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กล่าวว่า ในอดีตน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งปริมาณและคุณภาพ  แต่ปัจจุบันมนุษย์กำลังเผชิญกับวิกฤตด้านน้ำ  โดยมีสาเหตุจาก  การเพิ่มขึ้นของประชากร  กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการแย่งชิงระหว่างผู้ใช้น้ำ   การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างขาดสมดุล ก่อให้เกิดปัญหาและส่งผลกระทบตามมาอีกมากมาย นอกจากนี้ทุกๆปี  ปริมาณน้ำที่ผ่านการใช้ในกิจกรรมการผลิตต่างๆ ได้ถูกปล่อยคืนสู่ระบบนิเวศในปริมาณที่สูง  โดยไม่ผ่านการบำบัด  โดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนา  ร้อยละ 80   ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการรณรงค์ให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของน้ำ

 

งาน " คุณภาพน้ำ คุณภาพชีวิต" เนื่องในวันสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2553 ที่ห้องประชุมชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน  ภายในงานมีการเสวนาแนวทางการบริหารจัดการน้ำภาคอีสาน " ทรัพยากรน้ำ  ทางเลือก ทางรอดของคนอีสาน"

 

 

ปิยนุช  ขามคำ / เกื้อกูล  แก้วมาตย์ ข่าวโฮมทีวี รายงาน

 Hotmail: บริการอีเมลฟรี ที่เชื่อถือได้ และสมบูรณ์พร้อม รับทันที

23 กุมภาพันธ์ 2553

สคบ.สัญจรเข้มบทบาทผู้ประกอบการ

โฮมทีวี-สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแถลงข่าว โครงการ สคบ.สัญจร  จังหวัดขอนแก่น ป้องกันผู้ประกอบการ ละเมิดการสินค้าออกจำหน่าย  และช่วยขยายความเข้าใจให้กับผู้บริโภคดูแลตัวเองง่ายขึ้น

 

นายพยัต  ชาญประเสริฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  พร้อมตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ.แถลงข่าว โครงการ สคบ.สัญจร จังหวัดขอนแก่น  โครงการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนรับรู้ถึงการขยายขอบเขตการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคได้รับทราบถึงการคุ้มครองสิทธิที่พึงมีตามกฎหมายอย่างแท้จริง  รวมทั้งจะทำให้ประชาชนผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจในส่วนภูมิภาคได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองผู้บริโภค และมีความรับผิดชอบต่อสังคมยิ่งขึ้น

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า  ที่ผ่านมาปัญหาการฟ้องร้องและขอความเป็นธรรมจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขอนแก่น มีมากถึง 120 เรื่องส่วนใหญ่เป็นเรื่อง สัญญาเช่าซื้อรถยนต์และบ้านจัดสรร   โครงการ สคบ.สัญจรจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องจังหวัดขอนแก่นรับทราบถึงสิทธิการบริโภคของตนเองมากขึ้น  

 

โครงการ สคบ.สัญจร จังหวัดขอนแก่น  มีขึ้นในระหว่างวันที่ 25 -26 กุมภาพันธ์   ที่โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น  ภายในงาน  มีกิจกรรมออกตรวจแนะนำผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้ประกอบธุรกิจในด้านการจัดทำฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก ,การจัดสัญญาธุรกิจที่ควบคุมสัญญา ,การโฆษณาสินค้าหรือบริการ   นอกจากนี้  ยังมีคณะทำงานของ สคบ.  ออกไปสุ่มตรวจผู้ประกอบธุรกิจใน จ.ขอนแก่น  อาทิ  ร้านจำหน่ายทองรูปพรรณ ,ร้านจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว ,ร้ายขายยาและร้านจำหน่ายที่นอน,ร้านจำหน่ายสังฆทานและไทยธรรม,โครงการบ้านจัดสรร ,สถาบันการเงิน  เป็นต้น

 

ปิยนุช  ขามคำ /  ปรัชญา  เทพสกุล  ข่าว โฮมทีวี

 Hotmail: อีเมลที่เชื่อถือได้ซึ่งมาพร้อมกับการป้องกันอีเมลขยะที่มีประสิทธิภาพ ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้

จ.ขอนแก่น กำชับสถานศึกษาเข้มงวดเพื่อป้องกันปัญหาเด็กและเยาวชน

โฮมทีวี-จังหวัดขอนแก่น กำชับโรงเรียน ควบคุมดูแลลูกศิษย์ของตัวเอง เพื่อป้องกันและลดปัญหาการก่อเหตุอาชญกรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

 

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.53 ที่ห้องประชุมศาลากลาง จ.ขอนแก่น  ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัดขอนแก่น  ประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคมและเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคมจังหวัดขอนแก่น  เพื่อหามาตรการป้องกันและแก้ไข   นายอนุกูล  ตังคณานุกูลชัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เปิดเผยว่า  ปัจจุบัน พบนักเรียนนักศึกษา ก่อเหตุทะเลาะวิวาท เล่นพนันบอล เล่นเกม หนีเรียนไปเที่ยวเตร่ตามสถานที่ต่างๆ และขายบริการทางเพศมากขึ้น  ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบกันเป็นลูกโซ่   สำหรับปัญหาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเด็กและเยาวชนหนักใจที่สุด  คือ  ปัญหาการทะเลาะวิวาท  ซึ่งในเหตุทะเลาะวิวาททุกครั้งก็จะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต  ที่ผ่านมา จังหวัดขอนแก่นได้ประสานงานไปยังตำรวจท้องที่ ให้ช่วยสอดส่องดูแลว่าจุดใดบ้างที่มีเหตุทะเลาะวิวาทบ่อย พร้อมกำชับโรงเรียนที่มีปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาท ให้ครูควบคุมดูแลลูกศิษย์ของตัวเอง  

นอกจากนี้ยังพบว่า  ในจังหวัดขอนแก่นมีเยาวชนเล่นการพนันฟุตบอลจำนวนมาก  โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลยูโร ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก เด็กที่เล่นพนันบอลส่วนใหญ่จะอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะดีหรือปานกลาง เพราะฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองควรควบคุมการเงินของลูก ให้เงินเหมาะสมกับค่าใช้จ่ายและอย่าให้ถือบัตรเครดิต ขณะเดียวกันสถานศึกษาควรดูแลเอาใจใส่นักเรียนมากขึ้น

 

ปิยนุช  ขามคำ / ปรัชญา  เทพสกุล   ข่าว โฮมทีวี

 

 Hotmail: อีเมลฟรีประสิทธิภาพสูงที่มีการรักษาความปลอดภัยโดย Microsoft รับทันที

รายงานพิเศษ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน ตอนที่ 1

ปัจจุบันความเจริญย่างก้าวเข้ามาในสังคมเมืองอย่างต่อเนื่อง ทำให้การแข่งขันสูงขึ้น ความมีน้ำใจแห้งเหือดไปจากสังคม เพื่อช่วยเหลือและสร้างจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกัน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กัน เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้จัดโครงการคนขอนแก้นไม่ทอดทิ้งกัน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากให้กับคนในสังคม เรื่องนี้มีรายงาน
 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=S_NEwIt-jj4   


Hotmail: อีเมลฟรีประสิทธิภาพสูงที่มีการรักษาความปลอดภัยโดย Microsoft รับทันที

รายงานพิเศษ สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ สร้างความเสียหายด้านเศรษฐกิจให้กับชาติ อีกทั้งยังทำลายความตั้ง ใจในการนำเสนอผลงานต่างๆ ให้กับผู้ผลิตผลงาน ตำรวจภูธรภาค 4 ได้ให้ความสำคัญ จึงได้ตั้งตำรวจชุดพิเศษเข้ามาดูแลสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ใน 11 จังหวัดอีสานบน ติดตามรายงานจากผู้สื่อข่าว 
 
 
 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=v7gLvTTfif8   


Hotmail: อีเมลที่เชื่อถือได้ซึ่งมาพร้อมกับการป้องกันอีเมลขยะที่มีประสิทธิภาพ ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้

22 กุมภาพันธ์ 2553

บีโอไอ ขอนแก่น สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน

 

                  (ภาพบน)ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่กำลังก่อสร้างเพื่อให้บริการ ปชช. โดยจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ นักลงทุนให้ความสนใจเข้ามาลงทุนเป็นจำนวนมาก  

                โฮมทีวี บีโอไอ ยอมรับ วิกฤตการเมือง ส่งผลต่อความเชื่อมั่นนักลงทุน เดินหน้าจัดสัมมนา/เสวนา หวังสร้างความเชื่อมั่น กระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาค

                วันนี้(22 ก.พ.)นางสาวชุติมา พุ่มศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 จ.ขอนแก่น (ผทภ.3) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวโฮมทีวี ว่าเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมา และสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมือง กระทบต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะนักลงทุนรายย่อย (SMEs) ซึ่งมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของประเทศไทยอย่างมาก ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจมากกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ เนื่องจากการขาดสภาพคล่อง และแบกรับภาระต้นทุนในการดำเนินการ ทำให้ผู้ประกอบการบางรายต้องลดขนาดกิจการหรือต้องปิดกิจการ ส่งผลต่อการจ้างงานในพื้นที่และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและระดับประเทศ

 

        ปี 2552 ที่ผ่านมาในภาคอีสานตอนบน มีโครงการที่ได้ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก บีโอไอ ทั้งสิ้นจำนวน 63 โครงการ เงินลงทุน 29,957 ล้านบาท มีการจ้างแรงงานไทย จำนวน 2,438 คน และเป็นโครงการระดับ SMEs มีจำนวนทั้งสิ้น 12 โครงการ เงินลงทุน 744 ล้านบาท มีการจ้างแรงงานไทยจำนวน 514 คน สำหรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ มีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้น 17 โครงการ  เงินลงทุนทั้งสิ้น 3,403 ล้านบาท มีการจ้างแรงงานไทย ประมาณ 1,762 คน โดยเป็นโครงการระดับ SMEs มีจำนวนทั้งสิ้น 2 โครงการ เงินลงทุน 112 ล้านบาท มีการจ้างแรงงานไทย ประมาณ 62 คน  ได้แก่ บริษัท อาร์ซีเค อะกริมาร์เกตติ้ง จำกัด และบริษัท โรงสีข้าวไทยเกษตร 2005 จำกัด เป็นกิจการอบพืชไซโล และข้าวสารคัดคุณภาพ

 

                ศทภ.3  ตระหนักถึงปัญหาของผู้ประกอบการ SMEs เป็นอย่างมาก และเห็นว่าอุตสาหกรรมในภาคอีสานตอนบนส่วนใหญ่ รวมถึงจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จากสถิติการส่งเสริมการลงทุนโครงการระดับ SMEs ในจังหวัดกาฬสินธุ์นับว่าเป็นจำนวนน้อยมากเพียง 2 โครงการเท่านั้น อย่างไรก็ตามศักยภาพการลงทุนของจังหวัดกาฬสินธุ์ยังมีความเอื้ออำนวยอยู่มาก โดยเฉพาะทางด้านทำเลที่ตั้ง ซึ่งอยู่กึ่งกลางของเส้นทาง EWEC อันจะเอื้อประโยชน์ต่อการค้าระหว่างประเทศของภูมิภาคได้ดี

                ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้แก่ SMEs ท้องถิ่น ศทภ.3 จึงร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานสัมมนา "นโยบายส่งเสริมการลงทุน SMEs ใหม่ พลิก-วิกฤต เศรษฐกิจท้องถิ่น" โดยนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.00 15.30 ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุน ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ ได้รับทราบนโยบายส่งเสริมการลงทุน SMEs ใหม่ ที่จะทำให้ SMEs เข้าถึงการลงทุนมากขึ้น เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน รวมถึงรับฟังความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักลงทุนในท้องถิ่น 

 

                รูปแบบของงาน มีการบรรยายเรื่อง "นโยบายส่งเสริมการลงทุน SMEs ใหม่" โดย ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 จากนั้นจะเป็นการเสวนา เรื่อง "ฝ่าเศรษฐกิจ พลิกวิกฤต SMEs ไปกับ BOI" โดยผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น, ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5, ผู้จัดการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 เป็นผู้ดำเนินรายการ พร้อมทั้งมีการแนะนำการกรอกคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน ให้กับผู้ที่สนใจยื่นขอฯ และในช่วงการสัมมนามีการเปิดคลินิกปรึกษาด้านการลงทุน และจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานด้วย

 

                โฮมทีวี ข่าว/ภาพHotmail: บริการอีเมลฟรี ที่เชื่อถือได้ และสมบูรณ์พร้อม รับทันที

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปรับโฉมให้บริการครั้งใหญ่

(ภาพบนฝั่งขวา) นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดีกรมธุรกิจการค้า กำลังมอบนโยบาย ให้บุคคลากรในสังกัดในภูมิภาค

 

โฮมทีวี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปรับกลยุทธ์ รวดเร็ว ฉับไว เป็นหัวใจบริการ หวังให้ประชาชนได้รับความสะดวกด้านธุรกิจ

 

เมื่อเร็วๆ นี้ นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมธุรกิจการค้าได้มีการรปรับปรุงการให้บริการเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง และขณะนี้ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการปรับโฉมการให้บริการ ตามนโยบายของกระทรวงพานิชย์ ที่ต้องการพั้ฒนาบริการสร้างสรรค์ ภายใต้คำขวัญ "ยิ้มแย้ม โปร่งใส่ ใส่ใจบริการ"

                ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้มีการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค เสริมสร้างเทคนิคการให้บริการและการทำงานเป็นทีม โดยได้จัดทั้งหมด 4 ครั้ง และจังหวัดขอนแก่นเป็นแห่งแรก เนื่องจากว่าจังหวัดขอนแก่น เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ

สำหรับการอบรมครั้งนี้เชื่อว่าจะทำให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ ในส่วนภูมิภาค มีความใกล้ชิดกับประชาชนที่จะเข้ามารับบริการมากขึ้น อีกทั้งยังทำให้การปฏิบัติงานเป็นทีมได้อย่างมรประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ 539 คน

 

อภิวัฒน์ ฤทธิลี ข่าว

ปรัชญา เทพสกุล ภาพ

 

22 ก.พ.53Hotmail: อีเมลฟรีประสิทธิภาพสูงที่มีการรักษาความปลอดภัยโดย Microsoft รับทันที

รายงานพิเศษ สามล้อถีบกำลังจะเลือนหายไปจากจังหวัดขอนแก่น

http://www.youtube.com/watch?v=VZ7BZaXGsRE 

Hotmail: บริการอีเมลฟรี ที่เชื่อถือได้ และสมบูรณ์พร้อม รับทันที

19 กุมภาพันธ์ 2553

ตร.ภาค 4 ยึด ดีวีดี/วัซีดี ไม่ผ่านการตรวจ กว่า 1 หมื่นแผ่น

 

 

                โฮมทีวี ตร.ภาค 4 ตั้งหน่วยเฉพาะกิจ ตรวจสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ปูพรมค้นร้านค้าดีวีดี/วีซีดีเถื่อนทั่วจังหวัดขอนแก่น ได้พร้อมของกลางกว่าหมื่นแผ่น มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท พร้อมวอนสื่อเป็นหูเป็นตา ช่วยแจ้งเบาะแสตำรวจ หวั่นกระทบเศรษฐกิจชาติ

                วันนี้(19 ก.พ.)ที่ตำรวจภูธรภาค 4 พล.ต.ต.ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษา รอง ผบช.ภ.4 พล.ต.ต.จตุพล ปานรักษา ผู้บังคับการศูนย์สืบสวนตำรวจภูธรภาค 4 พ.ต.ท.ดิรเรก ยศนันท์ หัวหน้าชุด พ.ต.ท.ดิเรก ปานเรือนแสน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม แถลงข่าวตรวจค้นและยึดของกลางเป็นดีวีดี และวีซีดี ที่ไม่ผ่านการตรวจ 1 หมื่น 2 พันแผ่น มูลค่า 1 ล้าน 2 แสนบาท  ผู้ต้องหา 9 ราย ประกอบด้วย  นางรุ่ง สมน้ำคำ อายุ 31 ปี ชาวจังหวัดอุดรธานี นางสาวยุภาวี ศรีสุวรรณ อายุ 29 ปี ชาวจังหวัดชัยภูมิ นายชาญวิทย์ แสงพลอย อาย  16 ปี นาคมสันต์ เพราะแก้ว อายุ 22 ปี ชาวจังหวัดนครราชสีมา  นางสาวไรรินทร์ แสงทรา อายุ 28 ปี นางสาวอาภาพร จุลลาบุดดี อายุ 22 ปี นายองอาจ จุลลาบุด ดี อายุ 25 ปี นาสาวประภาพร ประมวลชัยกุล อายุ 42 ปี และนายดนัย แซ่ไหล่ อายุ 33 ปี ชาวจังหวัดขอนแก่น โดยผู้ต้องหาทั้งหมดประกันตัวออกไปก่อนหน้านี้

                 พล.ต.ต.ธีระศักดิ์ เปิดเผยว่า หน่วยนี้ตั้งมาได้ไม่นาน เพื่อตรวจสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะ ใน 11 จังหวัดภาคอีสานตอนบน

                "อยากให้สื่อเป็นกระจกสะท้อนสังคมให้เห็น หรือถ้ามีเบาะแส ให้แจ้งมายังตำรวจ เพื่อที่จะได้ส่งกำลังเข้าตรวจค้นและจับผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี เพราะถือว่าประเทศชาติเป็นผู้เสียหาย"พล.ต.ต.ธีระศักดิ์ กล่าว

                พ.ต.ท.ดิเรก เปิดเผยว่า  สินค้าทั้งหมดสายสืบทราบว่า มีผู้นำมาจำหน่าย ไม่ผ่านการตรวจ ลักษณะดังกล่าวประเทศชาติเสียหายโดยตรง ทางตำรวจสามารถดำเนินการเข้าตรวจจับได้ทันที โดยไม่ต้องมีตัวแทนของบริษัทลิขสิทธิ์เข้ามาร่วม

                "คดีนี้มีโทษปรับตั้งแต่ 1 แสน บาท ไปจนถึง 1 ล้านบาท แล้วแต่ดุลพินิจของศาลว่าจะตัดสินออกมาอย่างไร แต่ไม่มีโทษจำคุก"พ.ต.ท.ดิรเรก กล่าวและว่า

                จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดเป็นที่พักสินค้าก๊อปปี้เท่านั้น ไม่มีการผลิต และจากรายงานเข้ามา มีพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง เป็นแหล่งผลิต แต่ไม่ได้อยู่ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 4 และยังเปิดเผยไม่ได้ในขณะนี้ ขอให้ได้รายละเอียดชัดเจนก่อน ก็จะมีการประสานไปยังตำรวจในพื้นที่เพื่อดำเนินการเข้าจับกุม

                แหล่งที่คาดว่าเป็นแหล่งที่พักสินค้าที่เคยเข้าทำการจับกุม โดยขอดูใบอนุญาต มีตลาดนัดคลองถม อ.น้ำพอง ตลาดนัดคลองถาม อ.มัญจาคีรี ตลาดขายสินค้าประตูน้ำ และห้างสรรสินค้าเซ็นทรัล

                สำหรับผู้ต้องหาที่จับได้ทั้งหมด ทางตำรวจได้ตั้งข้อหา ประกอบกิจการเช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์ โดยทำเป็นธุรกิจ หรือได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ,นำออกขาย ให้เช่า แลกหรือจำหน่ายในราชอาณาจักร ซึ่งภาพยนตร์หรือดีทัศน์ที่ไม่ผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมพิจารณาภาพยนตร์และวีดีทัศน์ ,แลร่วมชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิด ตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มีโทษปรับตั้งแต่ 1 แสนบาท ไปจนถึง 1 ล้านบาท

อภิวัฒน์ ฤทธิลี /  ข่าว

ภาคินัย สุระประจิตร์ / ภาพ

 

 Hotmail: บริการอีเมลฟรี ที่เชื่อถือได้ และสมบูรณ์พร้อม รับทันที