05 ตุลาคม 2554

บุกตรวจเรือนจำกลางขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองผสมระหว่าง ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น และตำรวจตระเวนชายแดนที่ 2 จังหวัดขอนแก่น นำเจ้าหน้าที่ตำรวจ จำนวนกว่า 150 คน บุกเข้าตรวจค้นตามเรือนนอนนักโทษชาย แดน 3 และโรงงานในเรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีนักโทษกว่า 2,000 คน สืบเนื่องมาจากการตรวจค้นหายาเสพติด โทรศัพท์มือถือ และสิ่งผิดกฎหมาย เพื่อสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติดให้หมดไปจากทุกพื้นที่ รวมทั้งตามเรือนจำทั่วประเทศ

ผลการตรวจค้นอย่างละเอียดในเรือนนอนของนักโทษชาย แดน 3 และโรงงาน พบอาวุธจำนวนหนึ่ง อาทิ มีด กรรไกร เหล็กแหลม นอกจากนั้นยังพบยาไอซ์ ซึ่งจากการสอบถามนักโทษให้การว่า สั่งซื้อมาจากเครือข่ายยาเสพติดข้างนอก

ผลักดันระบบขนส่งโลจิสติกส์

หอการค้าจังหวัดขอนแก่น จัดสัมมนายุทธศาสตร์ขนส่งโลจิสติกส์ขอนแก่น เพื่อศึกษายุทธศาสตร์ การพัฒนาการขนส่งโลจิสติคส์จังหวัดขอนแก่น

โดยนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นมีศักยภาพและความพร้อมด้านขนส่ง มีการเชื่อมโยงการคมนาคม ทางรถไฟและทางหลวงที่ดี ทำให้มีการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ทำให้เศรษฐกิจการค้าขยายตัวมาก มีปริมาณสินค้าส่งออกเพิ่มขึ้น มีการเชื่อมโยงกับภูมิภาคมากขึ้น และอีกหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่น

เตรียมรับมือปริมาณน้ำเข้าตัวเมืองขก.

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ในฐานะดูแลสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เรียกหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง มาหารือแนวทางการป้องกันวิกฤติน้ำท่วมในตัวเมืองขอนแก่นอย่างเร่งด่วน

ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นได้เตรียม 2 มาตรการป้องกันน้ำท่วมในตัวเมืองขอนแก่น คือ 1. การกันน้ำไหลเข้าบึงทุ่งสร้าง ปิดประตูระบายน้ำ และสูบน้ำที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆออก อีกทั้งสร้างกระสอบทรายกั้นน้ำบริเวณชุมชนต่างๆ 2.วิธีแก้มลิงในตัวเมือง ปิดประตูระบายน้ำคลองร่องเหมืองรอบตัวเมือง ปล่อยให้น้ำไหลบ่าเข้าบึงทุ่งสร้าง จากนั้นค่อยสูบน้ำออก ซึ่งสองวิธีนี้จะทำให้ตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นรอดพ้นจากวิกฤติน้ำท่วมในปีนี้