05 ตุลาคม 2554

เตรียมรับมือปริมาณน้ำเข้าตัวเมืองขก.

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ในฐานะดูแลสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เรียกหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง มาหารือแนวทางการป้องกันวิกฤติน้ำท่วมในตัวเมืองขอนแก่นอย่างเร่งด่วน

ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นได้เตรียม 2 มาตรการป้องกันน้ำท่วมในตัวเมืองขอนแก่น คือ 1. การกันน้ำไหลเข้าบึงทุ่งสร้าง ปิดประตูระบายน้ำ และสูบน้ำที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆออก อีกทั้งสร้างกระสอบทรายกั้นน้ำบริเวณชุมชนต่างๆ 2.วิธีแก้มลิงในตัวเมือง ปิดประตูระบายน้ำคลองร่องเหมืองรอบตัวเมือง ปล่อยให้น้ำไหลบ่าเข้าบึงทุ่งสร้าง จากนั้นค่อยสูบน้ำออก ซึ่งสองวิธีนี้จะทำให้ตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นรอดพ้นจากวิกฤติน้ำท่วมในปีนี้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น