05 ตุลาคม 2554

ผลักดันระบบขนส่งโลจิสติกส์

หอการค้าจังหวัดขอนแก่น จัดสัมมนายุทธศาสตร์ขนส่งโลจิสติกส์ขอนแก่น เพื่อศึกษายุทธศาสตร์ การพัฒนาการขนส่งโลจิสติคส์จังหวัดขอนแก่น

โดยนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นมีศักยภาพและความพร้อมด้านขนส่ง มีการเชื่อมโยงการคมนาคม ทางรถไฟและทางหลวงที่ดี ทำให้มีการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ทำให้เศรษฐกิจการค้าขยายตัวมาก มีปริมาณสินค้าส่งออกเพิ่มขึ้น มีการเชื่อมโยงกับภูมิภาคมากขึ้น และอีกหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น