05 ตุลาคม 2554

คณะแพทย์ มข.ประชุมวิชาการประจำปี

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการประจำปี 2554 ครั้งที่ 27 ภายใต้หัวข้อเรื่อง New trends in health care เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการแก่แพทย์

การประชุมครั้งนี้เน้นการดูแลประชาชนให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ ได้รับการบริการที่เหมาะสม การเข้าสู่ระบบบริการที่สะดวกสบายและลดการเสี่ยง การคำนึงถึงความต้องการของประชาชน แบบองค์รวม บนความพอดีของสิทธิและหน้าที่ของประชาชนร่วมกันที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของระบบการแพทย์ ซึ่งเป็นของประชาชนทุกคน อีกทั้งส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุข เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการแก่แพทย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น