05 ตุลาคม 2554

รพ.ขก.สร้างระบบบริการสุขภาพเชิงรุก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2554 โรงพยาบาลขอนแก่น ได้จัดแถลงข่าวถึงการทำงานที่ผ่านมาในรอบหนึ่งปีการทำงาน โดยในการแถงมีเหล่าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในจังหวัดขอนแก่น

การแถลงแนวทางการทำงาน มี 2 หัวข้อใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ การเปิดให้บริการ ศูนย์ฝึกการกู้ชีพ และเรื่องการผ่าตัดโรคหัวใจ ถึงความพร้อมด้านอุปกรณ์การผ่าตัด อีกทั้งการกำหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาโรงพยาบาล เน้นการสร้างระบบบริการสุขภาพเชิงรุก โดยการใช้เทคโนโลยีอย่างพอประมาณตามหลักวิชาการอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้ผู้เข้าใช้บริการ มีความอบอุ่นใจและมีความสุขรวมทั้งพัฒนาสมรรถนะบุคลากรอย่างครอบคลุมทุกระดับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น