05 ตุลาคม 2554

ประชุมพัฒนาระบบสุขภาพ

โรงพยาบาลขอนแก่น ประชุมคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายจังหวัด สู่การพัฒนาระบบสุขภาพ

ซึ่งในการประชุมมีการเสนอนำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินงานบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายจังหวัดขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วยภารกิจ 3 ด้าน คือ 1.การจัดตั้งกองทุนสุขภาพฉุกเฉินระดับจังหวัด 2. ดำเนินงานบริหารกองทุนโดยกรรมการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น