08 กรกฎาคม 2554

ขยายโอกาสน้ำประปาสู่ชุมชน

การประปาส่วนภูมิภาค ร่วมมือกับจังหวัดขอนแก่น และเทศบาลบ้านค้อ ร่วมมือกันลงนามบันทึกความร่วมมืออย่างเป็นทางการ ใน"โครงการความร่วมมือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค"เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เดินหน้ากระจายน้ำประปาสู่ชาวบ้านในเทศบาลบ้านค้อ  เพื่อได้ชาวบ้านได้รับความสะดวดสบายในการใช้ชีวิตมากขึ้น


โดยโครงการดำเนินการวางท่อและขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ที่เทศบาลบ้านค้อ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ ซึ่งจะครอบคลุมในการแจกจ่ายน้ำสู่ประชาชนในเทศบาลบ้านค้อ กว่า 16,000 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น