18 กรกฎาคม 2554

ข้าวถุงจ่อขึ้นราคา

หลังจากรัฐบาลชุดใหม่ มีนโยบายจำนำข้าว เกวียนละ 15,000 บาท ทำให้ผู้ประกอบการโรงสีหลายแห่งลดปริมาณการขายข้าวสารให้ผู้ประกอบการค้าข้าวถุง เพื่อรอดูสถานการณ์นโยบายของรัฐบาลใหม่ ที่อาจส่งผลให้ราคาข้าวมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอีก จึงส่งผลให้ขณะนี้ผู้ประกอบการค้าข้าวถุงหาซื้อข้าวมาบรรจุถุงจำหน่ายได้ยากขึ้น

ทั้งนี้ยังมีแนวโน้มปรับขึ้นราคาข้าวสารในเดือนสิงหาคมนี้ โดยปรับราคาข้าวสารบรรจุถุง 5 กิโลกรัม อีก 10-15 บาทต่อถุง เพราะผู้ประกอบการค้าข้าวถุงต้องซื้อข้าวใหม่ซึ่งมีราคาแพงมาบรรจุถุงเพื่อจำหน่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น