31 พฤษภาคม 2554

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก


เด็กนักเรียนและครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ร่วมเดินขบวนรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญสุขภาพในการลก ละเลิก การสูบบุหรี่ นอกจากนั้นยังมีการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้กับเพื่อนนักเรียน เกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่

ทั้งนี้คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้ คือ พิทักษ์สิทธิตามกฏหมาย มุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น