14 พฤษภาคม 2554

ยอดจำนำพุ่งช่วงใกล้เปิดเทอม


จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้น   รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่ปรับราคาสูงขึ้นด้วย  ทำให้บางครอบครัวการเงินขาดสภาพคล่อง  อีกทั้งช่วงนี้เป็นช่วงที่สร้างความวิตกกังวลใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองที่บุตรหลานกำลังจะเปิดเทอม  ทำให้ประชาชนที่ประสบปัญหาด้านการเงิน  ทยอยนำสิ่งของเครื่องใช้หรือของมีค่าสามารถนำมาแลกเป็นเม็ดเงิน อาทิ  ทองรูปพรรณ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์   สิ่งของเหล่านี้ผู้คนมักนำมาฝากไว้โรงรับจำนำ


โดยนายออมสิน  สังสีเมฆ  ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลนครขอนแก่น แห่งที่ 2  บอกว่า   ช่วงใกล้เปิดเทอมมีผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น เฉลี่ยวันละ 30 ถึง 40 คน  ซึ่งจากปกติเฉลี่ยเพียง 20 คนต่อวัน  ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ พ่อค้า แม่ค้าที่เข้ามาใช้บริการในช่วงนี้กันมากขึ้น  ซึ่งสิ่งของที่นำมาจำนำส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นทองรูปพรรณ

 

  สำหรับปีนี้สภาเทศบาลนครขอนแก่น  ได้อนุมัติเงิน    20   ล้านบาท   ในการบริหารโรงรับจำนำแห่งที่ 2   เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้  ปกครอง  ที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงใกล้เปิดเทอม     เนื่องจากเทศบาลนครขอนแก่น   ได้ขยายการให้บริการโรงรับจำนำแห่งใหม่ ตรงข้ามสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น   เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  เพื่อเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของชีวิตที่ดีขึ้นและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น