24 พฤษภาคม 2554

สนง.ที่ดินปฎิรูปการดำเนินงาน

สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นปฏิรูปการทำงานภายในองค์กร เสริมสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร
จัดกิจกรรม“สุนทรียสนทนาพัฒนาสู่องค์กรที่มีชีวิต โครงการเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมเพื่อป้องกันความขัดแย้ง ที่โรงแรมพลูแมนขอนแก่น ราชาออคิด

นอกจากนี้นายกานต์ กาญจนวัฒนา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ขก. ได้กล่าวเพิ่มเติมถึง การดำเนินการโครงการต่างๆที่จะมีขึ้นในปี
54โดยเน้นการพัฒนารูปแบบการบริการประชาชน และเร่งแก้ปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องที่ดินของประชาชนอย่างยุติธรรมที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น