11 พฤษภาคม 2554

กกต.เตรียมความพร้อมเลือกตั้ง หลังยุบสภาของรัฐบาล


หลังจาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้แถลงการประกาศยุบสภาอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ที่ผ่านมา หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีการตราพระราชกฤษฎีกายุบสภา โดยจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 จึงส่งผลให้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งหลังยุบสภาครั้งนี้

ซึ่งนายมนตรี เกียรติกำจร ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอนแก่น ได้เปิดเผยต่อสื่อมวลชนถึงการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ว่า กกต.ได้พิจารณาคัดเลือก บุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและ ประธาน กกต.ประจำเขตเลือกตั้ง ทั้ง 10 เขต เลือกตั้งเสร็จสิ้นไปแล้ว และขณะนี้อยู่ในระหว่างการเตรียมการจัดการเปิดรับสมัคร

โดยการเลือกตั้งครั้งนี้ กกต. ตั้งเป้าของจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากถึงร้อยละ 80 และบัตรเสียจะต้องไม่เกินร้อยละ 2 จากทั้งหมด 2,557 หน่วยเลือกตั้ง เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นจากทุกฝ่ายที่เรียกร้องให้มีการเลือกตั้ง

ขณะที่ นายไทกร พลสุวรรณ ประธานชมรมไทยเป็นหนึ่งเดียวและแกนนำกลุ่มขบวนการอีสานกู้ชาติ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ขอนแกน เขต 1 พรรครักษ์สันติ พร้อมคณะทำงานเข้ายื่นหนังสือเพื่อสอบถามถึงข้อกฎหมาย การกำหนดระยะเวลาการสังกัดพรรครวมไปถึงการขอรับรองการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อนำเอกสารไปประกอบให้กับทางพรรคได้พิจารณาอนุมัติสำหรับการลงสมัครรับการเลือกตั้งครั้งนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น