27 พฤษภาคม 2554

เปิดศูนย์ TO BE NUMBER ONE


หลายหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ TO BE NUMBER ONE อย่างเป็นทางการ ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้มีการดำเนินงานโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

โดยยึดแนวทางการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE โดย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีฯ เป็นองค์ประธานมาอย่างต่อเนื่อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น