11 พฤษภาคม 2554

ผักเตรียมจ่อขึ้นราคาช่วงเปิดเทอม


ตลาดผักสดเจริญศรี จังหวัดขอนแก่น มีผู้คนทั้งผู้มาจับจ่ายซื้อสินค้าผักและพ่อค้าแม่ขายคึกคักเป็นพิเศษ เพราะช่วงนี้เป็นช่วงใกล้เปิดภาคเรียนปีการศึกษาใหม่ของสถานศึกษาต่างๆในจังหวัด เนื่องจากลูกค้าขาประจำที่สั่งรายการผักจากตลาดแห่งนี้ ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าแม่ขายเปิดร้านจำหน่ายอาหารในโรงเรียน หรือตามร้านอาหารใกล้สถานศึกษา

แต่ทั้งนี้พ่อค้าแม่ขายส่วนใหญ่ที่ตลาดเจริญศรี บอกว่าตนกังวลใจกับราคาผักบางชนิดที่จ่อขึ้นสูงในช่วงเปิดเทอม แม้อาจไม่กระทบต่อปริมาณผักที่ลูกค้าจะสั่งซื้อ แต่ก็อาจสร้างภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้บริโภคมากขึ้น

ซึ่งพ่อค้าแม่ขายส่วนใหญ่ยังบอกอีกว่า ราคาสินค้าผักไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับตัวแปรสภาพอากาศด้วย อย่างเช่นช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีฝนตกบ้างเล็กน้อยตลอดทั้งสัปดาห์ จึงส่งผลให้ผักบางชนิดมีราคาสูงขึ้น

ทั้งนี้ตัวแปรที่ส่งผลให้ผักตามฤดูกาลในช่วงเดือนพฤษภาคมปรับราคาสูงขึ้น คือความชื้นของอากาศ ที่เกิดจากน้ำฝนค่ะ ที่ส่งผลให้ผักของเกษตรกรได้รับความเสียหาย จึงทำให้ผลผลิตเกษตกรกรรมออกสู่ท้องตลาดน้อยลง และส่งผลให้ผักมีราคาสูงขึ้น

แต่อย่างไรก็ตามพ่อค้าแม่ขายที่ตลาดแห่งนี้ก็บอกว่า สภาวะการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทุกปี ซึ่งลูกค้าที่มาซื้อส่วนใหญ่เข้าใจ และก็ไม่ได้มีการลดปริมาณการซื้อสินค้าลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น