20 พฤษภาคม 2554

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี


กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค คือ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย เบาหวาน และผู้ป่วยโรคมะเร็งที่อยู่ระหว่างการให้เคมีบำบัด และผู้สูงอายุที่อายุเกิน 65 ปี ทุกคน รวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ โดยในปี 2554 โดย กำหนดฉีดในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2554

ซึ่งวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่จะฉีดให้ประชาชน เป็นวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ซึ่งจะพบผู้ป่วยจำนวนมากในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น