27 พฤษภาคม 2554

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้ง54
ทีมข่าวโฮมทีวี ลงพื้นที่บริเวณตลาดสดหน้าสถานีตำรวจเมืองขอนแก่น สัมภาษณ์ความคิดเห็นในทางการเมืองของประชาชน ทำให้ทราบถึงปัญหาใหญ่ที่ประชาชนชาวไทย เป็นห่วง คือ เรื่องปัญหาปากท้อง ภาวะข้าวยากหมากแพง และความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น