16 พฤษภาคม 2554

สธ.เข้มมาตรการป้องกันไข้เลือดออก


กระทรวงสาธารณสุข เผยข้อมูลสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในขณะนี้ว่า พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในปีนี้มีแนวโน้มต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 พบผู้ป่วยทั่วประเทศจำนวน 9,418 ราย คิดเป็นอัตราผู้ป่วย 14.83 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 7 ราย ซึ่งพบผู้ป่วยมากที่สุด ในภาคกลางจำนวน 5,244 ราย เสียชีวิต 1 ราย ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบผู้ป่วย 1,004 ราย เสียชีวิต 2 ราย

ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ดำเนินการควบคุมป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชน ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ทั้งในบ้านเรือนและชุมชนอย่างต่อเนื่องทุก 7 วัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น