16 พฤษภาคม 2554

เทควันโดทัวร์นาเม้นท์ครั้งที่1


เทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับโรงเรียนเทควันโดมาสเตอร์โจ ชมรมเทควันโดแก่นคูน จัดการแข่งขัน "เทศบาลนครขอนแก่นเทควันโดทัวร์นาเม้นท์ครั้งที่1" ที่ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า

บรรยายกาศศรอบๆงาน มีนักกีฬาเทควัน ทั้งเยาวชนชายหญิงและ ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการแข่งขันอย่างคับคั่ง โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทต่อสู้บุคคล (เคียวรูกิ) ประเภทร่ายรำเดี่ยว (พุมเซ่) และประเภทร่ายรำคู่ผสมชายหญิง (พุมเซ่คู่ผสม) ซึ่งได้รับความสนใจจากสถาบันฝึกสอนเทควันโด ต่างจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งนักกีฬาในสังกัด เข้าร่วมการแข่งขัน โดยการแข่งขันใช้วิธีจัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น