01 มิถุนายน 2554

ประชุมคณะกรรมการการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนแบบบูรณาการ


พ.ต.อ.สุภากร คำสิงห์นอก รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น กล่าวสรุปจำนวนยอดการเกิดอุบัติเหตุ ที่ได้รับแจ้งมายังสถานี จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ 63 ครั้ง เสียชีวิต 17 ราย และบาดเจ็บอีก 50 ราย ซึ่งข้อมูลดังกล่าว เมื่อเทียบกับการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว มียอดเพิ่มมากขึ้น การวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุ อันดับหนึ่ง บริเวณทางหลวงแผ่นดิน ร้อยละ 63 รองลงมาชนบท อบต. และ ในเมืองขอนแก่น ประเภทถนนที่เกิดบ่อยที่สุด อันดับหนึ่งทางตรง ร้อยละ 36 รองลงมาทางโค้งและทางแยก โดยช่วงอายุของผู้ที่ประสบเหตุ อันดับหนึ่ง อายุ 15-19 ปี รองลงมา 40 ปีขึ้นปี และมักเกิดในช่วงเวลา 12.00น. ถึง 16.00น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น