15 มิถุนายน 2554

ต่อต้านการค้ามนุษย์

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานตำรวจภูธร ภาค 4 อัยการจังหวัดขอนแก่น สำนักงานหนังสือเดินทาง จังหวัดขอนแก่น ร่วมกันจัดงานวันรณรงค์ ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2554

ซึ่งปัญหาการค้ามนุษย์เป็นภัยที่ร้ายแรง เป็นอาชญากรรมข้ามชาติ และเป็นเรื่องที่ประเทศต่างๆทั่วโลกให้ความสำคัญ และจับตามองเป็นกรณีพิเศษ ในส่วนของรัฐบาลไทยเอง ถือว่าการค้ามนุษย์เป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินงานป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจัง โดยประกาศพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษญ์ พ.ศ.2554 เป็นกฏหมายที่มาบังคับใช้กับการค้ามนุษย์ มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองบุคคลที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และปราบปรามองค์กรอาชญากรรมที่แสวงหาประโยชน์จากมนุษย์ด้วยกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น