15 มิถุนายน 2554

จัดระเบียบ ช้างเร่ร่อน

ปัญหาช้างเร่ร่อนที่อยู่ในเขตจังหวัดขอนแก่น ทางเทศบาลนครขอนแก่น ตระหนักถึงปัญหานี้และได้ดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อยู่ ไม่ว่าจะเป็นการหาแหล่งงานให้กับช้างเร่ร่อน รวมทั้งเรื่องการดูข้อกฎหมายช้าง และปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักว่าการซื้ออาหารให้ช้างเร่ร่อนแทนที่จะเป็น ประโยชน์

ดังนั้นหากท่านใดพบเห็นช้างเร่ร่อน หรือมีการนำช้างมาหารายได้ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โปรดแจ้งด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น โทร 086 855 1133 หรือแจ้ง งานสัตวแพทย์เทศบาลนครขอนแก่น โทร 043 225514 หรือ 084 – 511080

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น