15 มิถุนายน 2554

14มิถุนายน วันบริจาคโลหิตโลกประชาชนชาวขอนแกน ร่วมบริจาคเลือดที่ชั้น 2 ตลาดบางลำพู จัดโดยชมรมผู้บริจาคโลหิต จังหวัดขอนแก่น เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2554 ซึ่งตรงกับวันที่ 14 มิถุนายนของทุกปี โดยปีนี้ได้มีการกำหนดสโลแกนงาน ว่า เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต

โดยกิจกรรมที่จดขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้ที่มีหน้าที่ในงานบริการโลหิต ได้พัฒนาด้านสุขภาพของผู้บริจาคโลหิต ส่งเสริมให้ผู้บริจาคโลหิต บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังผลตอบแทนและเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้มีสุขภาพดี เป็นผู้บริจาคโลหิตได้อย่างสม่ำเสมอ และมั่นใจได้ว่าจะมีปริมาณโลหิตที่ได้มีเพียงพอกับความต้องการแม้ในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน และผู้ที่ร่วมบริจาคโลหิต ยังได้รับเสื้อที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตโลกอีกด้วยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น