01 มิถุนายน 2554

พัฒนาจริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพครู

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่วัดป่าสามัคคีสันติธรรม จังหวัดขอนแก่น ที่วัดป่าสามัคคีสันติธรรม ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น