23 มิถุนายน 2554

เปิดตลาดอาเซียนเต็มรูปแบบ

นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวภายหลังจาการร่วมสัมมนาผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดขอนแก่น ว่า ในปี 2554 การเตรียมรับมือการตลาดของต่างประเทศเข้ามาในไทยอย่างเต็มรูปแบบ อาทิ ด้านสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝืมือ และการลงทุน ซึ่งหากผู้ประกอบการ ปรับความเข้าใจและปรับวิธีการทำงานใหม่ สินค้าจากประเทศไทยจะต้องก้าวสู่ระดับสากลได้
โดยมี นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดขอนแก่น จะสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจถึงการเพิ่มศักยภาพด้านการผลิต ซึ่งถือเป็นจุดอ่อนของผู้ประกอบการไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น