15 มิถุนายน 2554

ผู้แทนมณฑลฝูเจี้ยนของจีนเข้าพบนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น


นายพีระพล พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบพวงมาลัยให้ผู้แทนจากมณฑลฝูเจี้ยนของสาธารณรัฐประธิปไตยประชาชนจีน พร้อมทั้งมีนายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายมารุต อ้วนไตร รองนายกเทศ มนตรี เทศบาลนครขอนแก่น เข้าต้อนรับที่ห้องประชุมพระยากุราช เทศมนตรีนครขอนแก่น

การเดินทางมาของคณะจากมณฑลฝูเจี้ยนครั้งนี้ เพื่อหารือในการทำความตกลงบ้านพี่เมืองน้องกับจังหวัดขอนแก่น ราชอาณาจักรไทย

นายพีระพล พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า เทศบาลนครขอนแก่น ได้นำโครงการหลายโครงการที่มณฑลหน่านหนิง สาธารณรัฐประธิปไตยประชาชนจีนมาเป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองขอนแก่นจนเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทางที่ดี อาทิ โครงการที่ได้นำนักเรียนไปแลกเปลี่ยนและดูงานที่ประเทศจีน 2 สัปดาห์ / การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม / โครงการหน่านหนิงเมืองซิตี้ ซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้นำแนวทางโครงการมาพัฒนาเมือง เช่น การจัดการผังเมือง เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น